Wydaje się, że pod adresem Wilhelmstrasse 24 w Poznaniu Atelier Apollo działało między 1907 a 1917 rokiem, przedtem urzędował tam niejaki F. Zeuschner.