Pokazuje: 1 - 7 of 7 WYNIKÓW

Czyni niemożliwem jakiekolwiek zepsucie papieru, dzięki jego automatycznej, zegarowej budowie.

reklamy

M. Ellenband

Uwaga. Czas to pieniądz! oto hasło chwili bieżącej, gdzie wszystko dąży naprzód! Celowi temu na polu fotografii w zupełności odpowiada nowowynaleziony aparat „Błyskawica” patentowany i fabrykowany przez skład przyborów fotograficznych M. Ellenbanda Krakowskie Przedmieście Nr 40. Aparat powyższy daje w ciągu 5 minut z jednej kliszy na papierze bromosrebrnym 15 wizytowych lub 6 gabinetowych kopij identycznie jednakowych. Czyni niemożliwem jakiekolwiek zepsucie papieru, dzięki jego automatycznej, zegarowej budowie. Użycie jego jest niezależnem od pory dnia. Wskutek dwóch usuniętych tak poważnych przeszkód, jakiemi są w fotografii czas i światło, aparat ten znacznie podniesie jej poziom, pozwalając jej rozszerzyć się jakościowo i ilościowo do niebywałych dotąd rozmiarów.

reklamy

Zakład fotograficzny Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Wykonuje fotografie w różnych wielkościach, a mianowicie: portrety, grupy bez względu na ilość osób — widoki okolic i zabudowań lub stereoskopy z tychże — kopie z dagerotypów, obrazów olejnych, akwarel itd. jak również zmniejsza lub powiększa małe fotografie, które według żądania olejnemi lub wodnemi farbami mogą być kolorowane. Portretowanie odbywa się codziennie od godz. 10 do 3 w zimie, w lecie do 5 włącznie bez względu na pogodę j (w niedziele tylko od godz. 10 do 12 włącznie) zostawiając pierwszeństwo osobom, które pierw zamówiły godziny przyjścia do fotografowania.— Dnie jasno-pochmurne są najkorzystniejsze do portretowania osób starszych; czas południowy w dniu pogodnym dla dzieci. (więcej…)

...z 6ma tablicami platerowanemi do zdejmowania przedmiotów z natury

reklamy

Dagerostyp kompletny

Niżej podpisany ma honor zawiadomić Prześwietną Publiczność, iż przywiózł z Paryża DAGEROSTYP (Daguerreotipe) kompletny, zrobiony przez pana Alfonsa Giroux, pod okiem i rozkazami Pana Daguerre. Osoby życzące sobie obstalować takowy, raczą ogłosić się do Fabryki moiej Platerowanego Srebra przy ulicy Królewskiej Nro 1066. Dagerostyp kompletny z 6ma tablicami platerowanemi do zdejmowania przedmiotów z natury, z szkłem, i instrukcją, kosztować będzie 1,000 złp. Osoby, któreby same takowy sporządzić chciały, mogą otrzymać do tego stosowny Apparat (objecti) achromatyczny za 180 złp.

J. Fraget (więcej…)