Prague 518 II – będzie kłopot z precyzyjnym oznaczeniem lokalizacji tego adresu.