Dziel systematycznych, czysto-rozumowych przez kobietę pisanych nie mamy wcale, do sztuk pięknych ma wrodzoną skłonność, lubi i czuje poezyą, lecz po większej części jest to tylko bierne zachwycenie; twórczość estetyczna rzadkim jest u niej darem, bo tworzenie dziel sztuki, oprócz talentu, wymaga rozumu, systematyczności, porządku; a w tem kobieta zwykle niewyrównywa mężczyźnie.

Myśli o wychowaniu kobiet
Eleonora Ziemięcka (1819-1869)
Warszawa, F. Spiess, 1843