Czy my się znamy…?

To zawsze zaskakujące, gdy z ponad stuletniego zdjęcia patrzy na ciebie ktoś dziwnie znajomy…