Dziś to by pewnie było dwuznaczne

…wtedy – nie do pomyślenia, więc to zapewne druhny.