Dziwnie znajoma dama

Wiem nawet, kogo mi przypomina!