Broszka pod szyją wygląda na monogram, ale… jakoś nie zgadza się z opisem.