Praskie zdjęcie, ale pieczątka „Krakau” i podpis piórem „Józefa Gasińska” (?) każą wrócić do tego zdjęcia/dokumentu i poszperać nieco w Sieci.