Albo moda w tym czasie okrutnie zabłądziła, albo Nybro to jednak prowincjonalne miasteczko…