Czy rezygnacja z wysokich kołnierzy sukni, spinanych niegdyś przez wszelkiej maści brosze, spowodowała poszukiwanie dla nich nowej roli i miejsca?