Maria Lovisa Constance Wikström działała w Norrköping w latach 1884-1904. Chyba utworzę oddzielny tag dla fotografujących kobiet!