– Moja Doroto, tylko mnie dobrze ściśnijcie.

– Niech pani będzie spokojna, ja już panią lepiej ścisnę niż pan.

, Lepiej niż pan, szuflada pełna fotografii

Kolce
kartki humorystyczno-satyryczne
R. 14, nr 2