Czy ja dobrze widzę? Pani ma broszkę z jakąś miejską miniaturką…?