Joseph Isidore Sarrazin początkowo wykonywał ten sam zawód, co jego ojciec – był lutnikiem…