Atelier Karla Friedricha Würthle  działało pod szyldem Würthle & Sohn od 1892 roku aż do śmierci Karla w roku 1902, ale syn sprzedał zakład dopiero w 1904. Czy ta fotografia powstała jeszcze za życia założyciela firmy?