Dla czytelników Gazety naszej ciekawe zapewne i miłe będzie doniesienie o nowym, ważnym wynalazku w dagerotypii, zrobionym przez Karola Lewandowskiego z Galicyi, ucznia szkoły politechnicznej w Wiedniu. Wynalazkiem tym są dwanarzędzia, których potrzeba bardzo się Dagerotypii czuć dawała, a mianowicie: Jodomierz (Jodometer) i Swietłomierz (Photometer)

Znającym sztukę dagerotypowania dość będzie powiedzieć, że największe w tej sztuce i dotychczas tylko zwyciężane trudności, zachodzące w odgadnieniu, jak mocno płyta w każdym razie najodowaną, i jak długo w miarę rozmaitego natężenia światła w ciemni optycznej oświecaną być powinna, że mówię te dwie trudności, za pomocą tych dwóch nowowynalezionych narzędzi raz na zawsze zniesione zostały. Zasłużony w dagerotypii mechanik wiedeński Prokesz, zajął się właśnie robieniem tych narzędzi, i wkrótce będzie je mógł dostarczyć.

Piękny ten wynalazek przyniesie zaszczyt nietylko Panu Lewandowskiemu, ale i całemu krajowi, bo dość powiedzieć, że przezeń dagerotypia, jedno z najpiękniejszych odkryć naszego wieku, jeźli nie do ostatecznej doskonałości, to przynajmniej do wielkiego stopnia poprawności i powszechnej użyteczności przywiedzioną zostanie.

Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego
1843, № 75