To tylko wrażenie, ale wydaje mi się, że siostry Warnström miały dobry kontakt z klientami.