Pierwszy Trzemeski w zbiorze! Będzie kłopot z datowaniem, ale mam pracę jednego z trzech pionierów lwowskiej fotografii!