Wygląda na to, że Carl Edvard Allen, autor tej fotografii urodzony w roku 1863, został zaadoptowany w roku 1891, a więc w wieku 28 lat przez fotografa Roberta Axelssona – stąd „C. Edw. Axelsson”.