Trudno znaleźć informacje o Heinrichu Strube juniorze, choć fotografia wielce udana. Jeśli było to u niego normą, to będę się uważnie rozglądał!