Początkowo się ucieszyłem, bo to ciekawe atelier, ale ta pieczątka… mam uzasadnioną wątpliwość.