Właściciel znanego zakładu daguerreotypowania, P. Karol Bayer, w tych dniach powrócił z Londynu \ Paryża, z nowym zasobem ulepszeń zakładu tego dotyczących, i prace swoje na nowo rozpoczął. O ile nam wiadomo, prócz innych przedmiotów, P. Bayer przy wiózł z sobą nowo wynalezione przez Duboscq Soleil w Paryżu, narzędzie optyczne, zwane stereoscop, które przedmioty różne i daguerreotypy, skutkiem złudzenia optycznego, w zupełnie wypukłym kształcie przedstawia.

Kurjer Warszawski
1851, nr 295