Niewiele wiadomo o samym fotografie, choć w zbiorach pojawiają się jego prace.