— Wymagam panie, żebym była na fotografii ładna i podobna!

— To będzie niepodobna!

— O, kiedy będzie niepodobna… to adieu mój panie!

, To niepodobna!, szuflada pełna fotografii

Kolce
kartki humorystyczno-satyryczne
R. 15, nr 43