Bywa, że łączenie jest trwalsze od łączonych elementów, a retusz od fotografii…