Nie mam wielu turniur na fotografiach – na przełomie XIX i XX chyba były już mocno passé, zaczęła zanikać już w latach 80. XIX wieku.