Nie wiem, gdzie kończą się włosy, a zaczyna kapelusz (?), ale konstrukcja jest imponująca.