Graffe okazał się kolejnym tajemniczym gościem – odnalazłem tylko kilka informacji o jego działalności. François (znany jako Emile) Graffe pochodził z Metz, urodził się w 1846 roku, był początkowo malarzem, a następnie fotografem. Diałał w Paryżu, pod adresem 11 Saint André des arts od 1874 do ok. 1900 roku, miał filię przy rue Vivienne 42 oraz w Saint Mandé.