Uczucie ma daleko rozleglejsze panowanie w kobiecie jak rozum; jest to faktum uważane przez wszystkich myślących ludzi — …Z tej przewagi wypływają wszystkie jej słabości i przymioty!…

Myśli o wychowaniu kobiet
Eleonora Ziemięcka (1819-1869)
Warszawa, F. Spiess, 1843