Technika fotograficzna na przełomie XIX i XX wieku wymagała od modela chwili bezruchu, czasy naświetlania w warunkach studyjnych były stosunkowo długie. W tym wypadku chyba nawet bardzo długie, ba pięknej pani w kapelutku ptaszyna uwiła gniazdo, jeśli mnie wzrok nie myli…