Żądanie od kogoś własnej fotografii jest szczególniejszą grzecznością i dowodem zainteresowania się kimś, a stąd męszczyzna, proszony od damy o fotografią powinien to sobie za zaszczyt osobliwszy poczytywać i ofiarować ją z wszelką usłużnością i ugrzecznieniem.

Brewiarzyk salonowy
prawidła i wskazówki do zachowania dobrego tonu w życiu towarzyskiém
Izydor Poeche
1887