Nadzwyczajna uroda, frymuśne kapelusze, misterne koafiury – wszystko to blednie przy autentyczności i naturalności. Tak myślę.