W takiej koafiurze się spało? Montowało się ją co rano? Jak to było?