Tylko krewnym i osobom bardzo bliskim, lub w wyjątkowym przypadku ofiaruje się własną fotografią wielkiego formatu, gdyż niestosownem byłoby, gdyby ona figurowała na ścianie osób obcych.

Brewiarzyk salonowy
prawidła i wskazówki do zachowania dobrego tonu w życiu towarzyskiém
Izydor Poeche
1887