I męszczyźnie przysługuje prawo proszenia damy o jej fotografią i nie ubliży sobie, choćby mu jej kilkakrotnie odmówiono. Panna nigdy nie daje swej fotografii młodemu człowiekowi, chyba że on jest jej narzeczonym.

Brewiarzyk salonowy
prawidła i wskazówki do zachowania dobrego tonu w życiu towarzyskiém
Izydor Poeche
1887