Evelyne  i Christine, ale Sender czy Sander? W Nierstein? Chyba tak – mają tam Rheinstrasse, to by pasowało… Na miejscowym cmentarzu spoczywa rodzina Sander, ale tych imion na rodzinnym grobowcu nie wyryto. Same fotografie wyglądają jak papier solny, ale nie jestem specjalistą…