Niezbyt wiele można znaleźć informacji o tej fotografce… A Älmsta (Elmsta) działała w latach 1908-1911.