Carl Pietzner, według rewersu tej fotografii, miał tuzin zakładów fotograficznych.