Panny powinny w strojach zachować zawsze większą prostotę aniżeli mężatki, ta prostota więcej wielbicieli im zjedna, aniżeli niesmaczna pretensyonalność, obładowanie się złotem i drogimi kamieniami.

Brewiarzyk salonowy
prawidła i wskazówki do zachowania dobrego tonu w życiu towarzyskiém
Izydor Poeche
1887