Pani W. Chicińska i Sp. w Lublinie, ogłaszają w Kur. Lub.: Zaufanie i względy, jakie w ciągu kilkumiesięcznego zaledwie istnienia zjednał sobie nasz zakład, oraz liczne zgłaszania się pań życzących kształcić się pod naszym kierunkiem w zakładzie fotograficznym, pozwalają nam zrealizować choć w części myśl utworzenia u siebie artystycznej pracowni dla kobiet. Zastrzegając sobie względnie do liczby zgłaszających się kandydatek otwieranie stopniowe wydziałów, na które najwięcej będzie zapisanych  uczennic,  jako to: malarstwa, rysunku, snycerstwa, litografii, introligatorstwa i t.p., obecnie zaczynamy od otworzenia pierwszego wydziału dla pracy kobiet, do którego przyjmowane będą kandydatki życzące kształcić się w fotografii i naukach pomocniczych, jako to: chemii fotograficznej, retuszowaniu, kolorowaniu, oraz rysunku jako niezbędnym przedmiocie przy fotografii, będącym zarazem przygotowawczą nauką dla mających zamiar specyalnie studyować malarstwo i snycerstwo. Wydziałem fotografii głównie kierować będzie pani Wanda Chicińska; kierunek nauki rysunkowej obejmuje nasz współpracownik artysta malarz Henryk Filipowicz. Otwarcie pierwszego oddziału nastąpi d. 1-go marca r.b., lub nawet prędzej, jeżeli najmniej pięć uczennic zapisanych będzie na ten oddział. Z warunków się dowiadujemy, iż trzecia część uczennic może być bezpłatnych.

Gazeta Warszawska
R.99, nr 18