Pan M. Dutkiewicz przedstawił nam zmodyfikowany sposób przenoszenia fotografij na wyroby z porcelany lub fajansu. Główną zaletą tego nowego zwrotu od znanej już w zasadzie rzeczy, stanowi uproszczenie całego przebiegu roboty, a tem samem obniżenie jej kosztu. Zamiast bowiem skomplikowanego dawniejszego procesu odbijania widoków fotograficznych na dwóch taflach szklanych i oddzielania go przy użyciu różnych chemikalij — D. wytrawia daną fotografię na blasze miedzianej, całą płaszczyznę pociąga masą porcelanową i przy pomocy odpowiedniej formy noża, zbiera z niej widok gotowy do umieszczenia na danem naczyniu, które naturalnie, w celu utrwalenia na niem tej ozdoby, należy poddać wraz z nią wypaleniu. Oglądaliśmy tą drogą otrzymane w pracowni p. Gorzelewskiego odbicie efektownego widoku na dnie porcelanowego talerza i możemy przyznać, że rysunek wyszedł czysto, zachowując niezmienioną grę swych światłocieni. Mając nadto na uwadze, że podług objaśnienia p. D., koszt całej tej roboty nie przechodzi 20kop., możemy śmiało wróżyć dobre powodzenie jego wynalazkowi.

Kurjer Codzienny
R.21, nr 302