Onegdaj rano, właściciel zakładu fotograficznego P. Karol Bayer, zdejmował za pomocą fotografji, pośmiertne rysy zmarłej ś. p. Hrabiny Andrzejowej Zamoyskiej.

Kurjer Warszawski
1862, nr 248